Clicks

Komponen yang menahan ratchet wheel dari mainspring sehingga memungkinkan jam tangan mekanikal dapat di winding. Nama clicks sesuai dengan bunyi yang kamu dengar ketika kita melakukan winding pada jam tangan.